Firma Marek Suchecki
 85-357 Bydgoszcz, ul. Widok 15

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 – 16

 
 

tel. (052) 379 93 65 (Archiwizacja i Niszczenie)
tel./fax. (052) 379-71-81 (Sekretariat)
tel.kom. 0-501-548-413
e-mail: biuro@fms.com.pl

Współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów  “OSA 2002”

 
   
 

OFERUJEMY:

  • Profesjonalne porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B-2 do B-50, dokumentacji kategorii A i dokumentacji techniczno- technologicznej.

  • Przemysłowe niszczenie dokumentacji niearchiwalnej przeterminowanej na nośnikach papierowych i magnetycznych, do kategorii „Poufne” włącznie.

  • Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B-2 do B-50, zgodnie z wymogami ustawowymi wraz z obsługą tych zbiorów we własnej składnicy dokumentów.

  • Odbiór i utylizacjię sprzętu elektronicznego potwierdzonego kartą odpadu.

             FIRMA MAREK SUCHECKI jest firmą, która wcześniej jako Biuro Usługowe MAXIMUS s.c., nieprzerwanie od 1997 roku świadczy swoje usługi w zakresie archiwizacji, przechowywania i niszczenia dokumentów. Właściciel Firmy, Marek Suchecki posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr 37/DOK/2002, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnice służbową.

            Gwarantujemy wysoką jakość usług, która poparta jest wieloletnim doświadczeniem w tej branży. Pracownicy Firmy wykonujący usługi archiwizacyjne, posiadają uprawnienia na podstawie ukończonych szkoleń I i II stopnia. Usługę niszczenia wykonujemy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych  -  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.883 ) i informacji niejawnych – Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11, poz.95 ) oraz ustawą o ochronie środowiska.

             Pragniemy poinformować, że w zakresie utylizacji sprzętu elektronicznego współpracujemy z firmą PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o. o., która posiada aktualne Decyzje i Postanowienia dotyczące usuwania, transportu, magazynowania, unieszkodliwiania wszelkiego rodzaju sprzętu: elektronicznego, telekomunikacyjnego, baterii, akumulatorów z elektrolitem, RTV, AGD, transformatorów zawierających i zanieczyszczonych PCB. Posiada międzynarodowe Uprawnienia ADR w zakresie transportu lądowego materiałów niebezpiecznych.

 
   
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!
 
wykonanie: zukab